Lista mailingowa

poniedziałek, 28 stycznia 2013

Frases útiles - 2 / Użyteczne zwroty - 2

Dziś kontynuujemy wczorajszy temat. Dowiedzieliście się już jak można rozpocząć zdanie, dziś z kolei zwroty, które mogę przydać się przy odpowiadaniu na pytanie.

zgadzam się - estoy de acuerdo [wymowa: estoj de akuerdo]

nie zgadzam się - no estoy de acuerdo [wymowa: no estoj de akuerdo]

całkowicie - totalmente [wymowa: totalmente]

pewnie, nie ma problemu - seguro, no hay problema [wymowa: seguro, no aj problema]

może - tal vez [wymowa: tal bez]

może, ale... - tal vez pero [wymowa: tal bez pero]

jestem przeciw - estoy en contra [wymowa: estoj en kontra]

to zależy - depende [wymowa: depende]

nonsens - tonterías [wymowa: tonterias]

dokładnie - exactamente [wymowa: egzaktamente]


1 komentarz: