Lista mailingowa

czwartek, 7 marca 2013

El tobillo

Wczoraj podczas gry w koszykówkę skręciłem lewą kostkę, w związku z tym, poznamy słownictwo związane z tą sytuacją :)

kostka - el tobillo [wymowa: el tobijo]

skręcić nogę w kostce - torcerse el tobillo [wymowa: torserse el tobijo]

skręciłem kostkę (czas przeszły) - Me he torcido el tobillo [wymowa: me e torsido el tobijo]

Pamiętajcie, że w czasie Preterito Perfecto, przy czasownikach zwrotnych (jak np. torcerse), końcówkę (czyli np. me, te, se), przestawiamy na początek, przed odmieniony czasownik haber (w tym wypadku "he") i czasownik w czasie przeszłym (w tym wypadku "torcido").

skręcać się z bólu - retorcerse de dolor [wymowa: retorserse de dolor]

koszykówka - el baloncesto [wymowa: el balonsesto]

Kobe Bryant # 24

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz