Lista mailingowa

środa, 27 marca 2013

El defecto

Kiedy produkt jest wadliwy oddajemy go na reklamację.

wada - el defecto [wymowa: el defekto]

wadliwy produkt - el producto defectuoso [wymowa: el produkto defektuoso]

reklamować - reclamar [wymowa: reklamar]

reklamacja - la reclamación [wymowa: la reklamasion]

Trzeba złożyć reklamację na piśmie - Hay que presentar la reclamación por escrito [wymowa: aj ke presentar la reklamasion por eskrito]

Hoja de reclamación (dokument do składania reklamacji)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz